O nas

mo_teamZ wykształcenia jestem położną, w życiu pełnię funkcję kobiety i matki. Pracę w zawodzie rozpoczęłam w szpitalu powiatowym w Wołominie. Pracuję na sali porodowej od 32 lat. Zdobyłam niezbędne doświadczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ukończyłam kursy kwalifikacyjne. Posiadam tytuł magistra położnictwa, a także specjalizację w zakresie opieki przed i okołoporodowej. Od 16 lat prowadzę zajęcia w prywatnej Szkole Rodzenia „Perełka”. Jest ona najstarszą szkołą rodzenia w Wołominie.

Moje własne przeżycia okołoporodowe stanowiły bazę do podjęcia działalności edukacyjnej dla rodziców. W strukturze swoich zajęć staram się wprowadzić całościowe traktowanie potrzeb i oczekiwań kobiet. Chcę wzmacniać w partnerach wiarę we własne siły, zgodnie z życzeniem prof. Fijałkowskiego, dążąc do zsynchronizowanego rodzicielstwa opartego na wzajemnym zrozumieniu.
Ideą przewodnią Szkoły Rodzenia jest troska o dobro naszych dzieci.

To one są nadzieją naszego społeczeństwa w przyszłości.

Małgorzata Olszewska

Zobacz także:

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage’a na FB