mgr Małgorzata Olszewska

Małgorzata OlszewskaPracuję aktywnie w zawodzie położnej od 1990 roku. Związana jestem na stałe ze Szpitalem Powiatowym w Wołominie, w którym od lat pomagam kobietom rodzącym, aby uwierzyły w swoje moce rodzenia, utrzymały autonomię i dzielnie wypierały ze swojego łona NOWE ŻYCIE. W ten sposób daję pierwszeństwo sztuce rodzenia kobiety nad sztuką położniczą, co pozwala zachować pozytywne doświadczenia po rozegranym porodzie.

Koncentrując się na opisie reakcji okołoporodowych kobiet i własnych, w 2000 roku rozpoczęłam prace we własnej Szkole Rodzenia „Perełka”. Obecnie jest to najstarsza szkoła rodzenia w Wołominie. W zakresie indywidualnej praktyki położniczej pomagam także rodzicom w opiece nad dzieckiem po porodzie, świadcząc usługi pielęgnacyjno – położnicze i udzielając wsparcia podczas laktacji. W 2019r. otrzymałam tytuł położnej roku.

W trosce o jakość sprawowanej opieki i działań edukacyjnych biorę udział prawie we wszystkich konferencjach i zjazdach organizowanych na rzecz kobiet, organizowanych przez m. in. Fundację Rodzić po Ludzku, Polskie Centrum Edukacji i Dobrze Urodzeni. Ukończyłam także wyższe studia położnicze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Posiadam również specjalizację w zakresie opieki przed i okołoporodowej oraz kurs położnej środowiskowo – rodzinnej.

Prywatnie jestem optymistką i przede wszystkim szczęśliwą mamą:)