Cennik

Z uwagi na nieobjęcie szkół rodzenia kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, udział w zajęciach jest płatny. Szkoła Rodzenia „Perełka” jest prywatną instytucją. Opłata jest uiszczana po odbyciu I spotkania gotówką.

W sytuacji trudności finansowych istnieje możliwość rozłożenia opłaty w trybie ratalnym. Przewidziane są zniżki dla pracowników służby zdrowia i studentów.

Cena kursu wynosi 600 zł.

Wpisowe w formie przedpłaty w wysokości 50 zł prosimy wpłacać na konto: Pekao SA 78 1240 6335 1111 0000 5137 6071

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć wydruk wprowadzonej wpłaty wstępnej.

Usługi dodatkowe

  1. Wizyty domowe położnej po porodzie (patrz: wizyta patronażowa po porodzie).
  2. Wykonywanie zapisów KTG w okresie okołoporodowym (odpłatnie) – PRZED ZAJĘCIAMI SZKOŁY RODZENIA.
  3. Pomoc położnej w zakresie karmienia piersią i problemach laktacyjnych (patrz: wizyta patronażowa po porodzie).
  4. Możliwość wypożyczenia lalek interaktywnych do poprawienia umiejętności manualnych „młodych rodziców”, układanie planu zachowań w typowych sytuacjach występujących u noworodka.
  5. Pomoc w układaniu planu porodu.