Oferta programowa

Edukacja przedporodowa zakłada realizację następujących tematów:

 1. Przekazanie wiedzy związanej z przebiegiem ciąży, porodu, połogu, a także zasad opieki nad noworodkiem – niemowlęciem.
 2. Przekazanie informacji  z zakresu zdrowego stylu życia, promocję zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do matki dziecka, rodziny.
 3. Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu i połogu, budowanie wzorca osobowości współczesnej kobiety.
 4. Naukę rozwiązywania typowych dolegliwości ciążowych.
 5. Zasady nawiązywania dobrego kontaktu z dzieckiem w fazie prenatalnej.
 6. Umacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, dzieckiem, rodziną.
 7. Zasady samoobserwacji kobiety w okresie okołoporodowym.
 8. Przekazanie informacji o rozpoczynającym się porodzie i jego przebiegu.
 9. Rola osoby towarzyszącej w przebiegu zmian metafizycznych zachodzących u kobiety w przebiegu porodu i połogu.
 10. Nauka aktywnego rodzenia w oparciu o instynkt kobiety, uzasadnienie znaczenia bólu porodowego.
 11. Metody regulacji płodności po porodzie.
 12. Praktyczna nauka przygotowania domu na przyjście dziecka, pielęgnacja i kąpiel noworodka.
 13. Postępowanie w najczęstszych problemach okresu noworodkowego, resuscytacja noworodka.
 14. Procedury rejestracji narodzin, uzyskanie wsparcia państwa (becikowe).
 15. Promocja karmienia piersią i fizjologia laktacji oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji wystąpienia zaburzeń laktacji.

Zajęcia praktyczne podczas realizacji programu obejmują:

 1. Przygotowanie walizki szpitalnej, niezbędnej dokumentacji.
 2. Warsztaty porodowe, zwiedzanie oddziału położniczego w Wołominie, zapoznanie z procedurami związanymi z przyjęciem w oddział, hospitalizacją, prawami pacjenta.
 3. Naukę prawidłowych zachowań w trakcie porodu.
 4. Naukę łagodzenia bólu porodowego – techniki relaksacji.
 5. Cykl ćwiczeń – ogólnoustrojowych (wzmacniających, rozluźniających), ćwiczenia w połogu.
 6. Naukę oddychania torem brzusznym.
 7. Realizacja zagadnień (patrz: plan zajęć)